WAŻNE – OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE 2021/22

UWAGA RODZICE Opłata za przedszkole wnoszona jest z dołu, do 15 dnia następnego miesiąca. Każde dziecko ma przypisany, indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty za przedszkole. Numer […]