Przedszkole nr 100 na Widawie zaprasza.
Przedszkole mieści się w małym, parterowym budynku z użytkowym poddaszem. Przeprowadzone w ostatnim czasie, drobne, remonty i doposażenia, zapewniają bezpieczne
i higieniczne warunki do opieki, nauki i wychowania dzieci. Na parterze mieści się dobrze wyposażona, jasna sala dydaktyczna, toaleta, szatnia, jadalnia oraz zaplecze kuchenne zaopatrzone w piec konwekcyjny, co pozwala na urozmaicenie zdrowego żywienia dzieci. Na piętrze znajduję się sala do wypoczynku i relaksacji, kącik logopedyczny oraz pomieszczenia administracyjne.
Przedszkole ma duży zielony ogród z nowo powstałym, bezpiecznym placem zabaw, zapewniający dzieciom zdrowy wypoczynek i prawidłowy rozwój.
Obecnie do przedszkola uczęszcza 25 dzieci w wieku 3 – 5 lat, tworząc jedną grupę zróżnicowaną wiekowo.
Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 5 we Wrocławiu, która udziela porad i konsultacji wszystkim zainteresowanym. Na terenie placówki organizowane są dla Rodziców (na życzenie), spotkania i konsultacje.
Wykwalifikowana, stale doskonaląca się kadra pedagogiczna, tworzy zgrany, kreatywny zespół. Specjaliści – logopeda i nauczyciel wychowawca, udzielają fachowego wsparcia dostosowanego do potrzeb i oczekiwań dzieci i rodziców.
W przedszkolu prowadzone są zajęcia rytmiczne, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia logopedyczne i religia na życzenie rodzica.
Zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej prowadzone przez N. wychowawcę.
Celem zajęć jest:
• kształtowanie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała w sytuacjach dnia codziennego; • podnoszenie ogólnej wydolności fizycznej;
• uzyskiwanie pełnego zakresu ruchu w stawach;
• wyeliminowanie ewentualnych kompleksów psychicznych, spowodowanych uczestnictwem
w zajęciach;
• wdrażanie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń
zagrażających lub już istniejących u dziecka;
• kształtowanie nawyku dbania o zdrowie i higienę ciała.

Zajęcia logopedyczne prowadzone przez specjalistę.
Celem zajęć jest:
• usprawnianie aparatu artykulacyjnego dziecka oraz wykrywanie i praca nad usuwaniem wad wymowy;
• stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy;
• doskonalenie mowy już ukształtowanej;
• wdrażanie do praktycznego wykorzystywania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
Wszyscy pracownicy dbają o to, by dzieci bezpiecznie czuły się w naszym przedszkolu.
Wzmacniamy u dzieci poczucie własnej wartości, wspieramy samodzielność w myśleniu
i działaniu. Tworzymy okazje do różnorodnych, ciekawych zajęć i stwarzamy warunki dla wielostronnej edukacji podopiecznych. Wraz z rodzicami wychowujemy samodzielnego, twórczego i otwartego na innych człowieka.
Nasza kuchnia zapewnia dzieciom smaczne i zdrowe posiłki. Dba o różnorodną
i atrakcyjną dietę.

Programy realizowane w roku szkolnym 2020/2021r.
1. „Program Wychowania Przedszkolnego”, autorstwa W. Żaby – Żabińskiej, W. Majewskiej,
R. Paździo, wydawnictwo MAC-EDUKACJA
2. Programy własne :
– ,,Zdrowy przedszkolak – uśmiechnięty przedszkolak”, autorstwa Moniki Grochowiny;
– „Ładnie mówię i to lubię”, autorstwa Aliny Sawras – Nowak

Udział w akcjach i projektach edukacyjnych 2020/2021r.

– Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
– Ogólnopolski Projekt Edukacyjny: ,,Z kulturą mi do twarzy”;
– Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Czyściochowe Przedszkole”
– akcja „Góra grosza”
– Przedszkole zbiera nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci